Společnost Salus je obecně prospěšnou společností, která poskytuje dva druhy služeb.

Tyto služby jsou realizovány především díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje.

 

sluzby_salusPobytové služby

Jedná se o azylový dům Domov pro matky a děti v nouzi Salus, který poskytuje pobytové služby matkám s dítětem nebo dětmi, které si nedokáží vlastními silami zabezpečit vhodné bydlení pro sebe a své děti nebo o bydlení přišly. Více informací

 

 

sluzby_sanaceSociálně aktivizační služby

Jedná se o poskytování pomoci rodinám s dítětem (dětmi) v jejich domácnosti. Tyto služby jsou poskytovány rodinám, které nedokáží samy bez pomoci řešit svou nepříznivou sociální situaci a v důsledku této situace je ohrožen příznivý vývoj dítěte. Mohou pomáhat i při řešení situací, kdy dítě již bylo z rodiny odebráno pro nepříznivý stav v rodině. Snažíme se uživatele motivovat ke změně, která vede k odstraňování příčin jejich problémů. Více informací