Největším našim poskytovatelem dotací je Moravskoslezský kraj a město Kopřivnice.